Általános szerződési feltételek

Érvényes 2017.07.26-tól visszavonásig.

S Ablak – TMI Group Kft. (a www.sablak.hu és www.redonyneked.hu tulajdonosa és üzemeltetője) Székhely: 8600 Siófok, Koch Róbert u. 10/B, adószám: 23515811-2-14, (továbbiakban Forgalmazó)

1) Forgalmazó vállalja Megrendelő részére épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékek rendelés felvételét, Gyártó általi gyártását és leszállítását (viszonteladás) Forgalmazó telephelyére.

2) Várható szállítási idő (Gyártó által a Forgalmazó telephelyére) az előleg megfizetésétől/jóváírásától számítva, alapesetben:

  • műanyag fehér nyílászárók esetében: 4 hét, íves-alakos szerkezetek: 6 hét
  • műanyag színes nyílászárók esetében: 5 hét, íves-alakos szerkezetek: 7 hét
  • árnyékolástechnikai termékek esetében: 2 hét
  • párkányok/könyöklők esetében: 2 hét
  • szekcionált-, billenő-, redőnygarázskapu: 4 hét

3) Megrendelő megértette és elfogadja, hogy a várható szállítási idő (ÁSZF 2. pont) tájékoztató jellegű és Forgalmazó pontos szállítási dátumot, időpontot nem határoz meg. Forgalmazó vállalja, hogy Megrendelő által megrendelt termékek tényleges szállítási idejét maximum kilencven naptári napban határozza meg.

4) Forgalmazó minden általa forgalmazott, szakszerűen beépített műanyag nyílászáró szerkezetre 5 év szavatosságot vállal, melyből 1 év jótállás. Forgalmazó a kiegészítő termékekre 1 év jótállást vállal. A termékről szóló végszámla, egyben garancialevél is. Megrendelő igény esetén kérheti Forgalmazótól a Gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozatot. Minőségi kifogást Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén Forgalmazó szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén Megrendelő köteles Forgalmazónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni (min. 8.000,-Ft+ÁFA/alkalom).

5) A TMI Group Kft. Panaszkezelési Szabályzata megtalálható a http://sablak.hu/panaszkezeles honlapon, valamint nyomtatott formában a megrendelő pontokon, irodákban.

6) Pénzügyi ütemezés

Előleg/előlegszámla (min. 50%), mely a jelen Megrendelés aláírásakor/e-mailben történő rendelés visszaigazolásakor teljesítendő készpénzben, vagy banki utalással.

Hátralék/végszámla, mely a megrendelt termékek leszállításakor/átadásakor/Szolgáltatások megkezdése előtt teljesítendő készpénzben, vagy banki utalással.

  • az gyártás megkezdésének előfeltétele az előleg/előlegszámla teljesítése.
  • a termékek Forgalmazó telephelyéről történő elszállításának/átadásának/Szolgáltatások megkezdésének előfeltétele a hátralék/végszámla teljesítése. A termékek leszállításáról -Gyártó által a Forgalmazó telephelyére- Forgalmazó írásos értesítést (e-mail/sms) küld Megrendelőnek. Megrendelő az értesítést követő 5 naptári napon belül köteles a hátralékot/végszámlát kiegyenlíteni. Amennyiben Megrendelő a hátralékot/végszámlát ez időn belül nem egyenlíti ki, úgy Forgalmazó az 5. naptári napot követően, a hátralék/végszámla kiegyenlítéséig 1.000,-Ft+Áfa/nap tárolási díjat számít fel.
  • a hátralék/végszámla ellenértékének kiegyenlítéséig a termékek a Forgalmazó tulajdonát képezik.

7) Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult az előlegen kívül fennmaradó vételárat sem részben, sem egészben visszatartani, azzal szemben a Forgalmazó, vagy Gyártó által el nem ismert, vagy bírói úton jogerősen meg nem állapított igényt támasztani.

8) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés aláírása, vagy e-mailben történő rendelés visszaigazolás után már nincs lehetőség arra, hogy Megrendelő az érvényes és hatályos megrendeléstől egyoldalúan elálljon, vagy azt felmondja. Abban az esetben, ha Megrendelő a konkrét megrendeléstől ennek ellenére visszalép a Forgalmazó a Megrendelő által a megrendeléskor megfizetett előleget nem téríti vissza. Az így megfizetett előleget a felek ebben az esetben bánatpénznek tekintik.

9) Forgalmazó helyszíni felmérést, bontást, beépítést, felszerelést, kivitelezést és egyéb szakipari munkákat (továbbiakban Szolgáltatások) nem nyújt Megrendelő részére. Forgalmazó a Megrendelő kérésére, a Forgalmazóval szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem álló szolgáltató vállalkozót (továbbiakban: Partner) ajánlhat a szolgáltatások elvégzésére. Tekintettel arra, hogy Forgalmazó a Partnerrel semmilyen szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem áll és a szolgáltatások elvégzésére vonatkozóan csak ajánlja az adott Partnert, Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a Partner által vállalt, elvégzett szolgáltatások tekintetében.

10) Amennyiben nem Forgalmazó, vagy Partner által történik a szolgáltatások elvégzése, úgy a Megrendelő által elvégzett munkákból származó problémákra Forgalmazó és/vagy Partner nem vállal garanciát!

11) A szakszerűtlen szolgáltatások, karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén Forgalmazó és/vagy Partner mentesül a szavatosság és jótállás alól.

12) A nem a Forgalmazó, vagy Partner által felmért szerkezetek esetleges méret és nyitásirány hibáiért felelősséget Forgalmazó nem vállal! A Megrendelő által megadott méretek gyártási (tényleges) méretek.

13) Ha Megrendelőnek a Partner által ajánlott naptári időpont nem megfelelő a Szolgáltatások elvégzésére, úgy Megrendelő átveheti és saját költségére elszállíthatja a megrendelt terméke(ke)t Forgalmazó telephelyéről az ÁSZF 6) Pénzügyi ütemezés pontja szerint.

14) Megrendelő megértette és elfogadja, hogy Forgalmazó által vállalt Szállítási idő (ÁSZF 2) pont) nem azonos az ajánlott szolgáltató Partner által vállalt szolgáltatások teljesítési időpontjával.

15) Az esetleges elfogadott árajánlatokat, felmérési jegyzőkönyveket, rajzokat, műszaki leírásokat a mellékletek tartalmazzák.

16) Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben Forgalmazó a Megrendelésben szereplő terméket/termékeket nem tudja a szállítási feltételeknek megfelelően teljesíteni, helyettesítheti azt minőségileg és műszakilag megegyező termékkel/termékekkel.

17) Forgalmazó által készített minden ajánlat és írásos anyag Forgalmazó szellemi tulajdonát képezi, melyet Forgalmazó írásos engedélye nélkül -részben, vagy teljes egészében- felhasználni, harmadik fél számára átadni tilos. Amennyiben Megrendelő a Forgalmazó írásos engedélye nélkül részben, vagy teljes egészében felhasználja, azt harmadik fél számára átadja, úgy Megrendelő a Forgalmazónak a komplett ajánlati anyag végösszegének 25%-át köteles megfizetni Ajánlatkészítés díj címen.

18) A felek az együttműködés során keletkezett esetleges viták elintézését közvetlen tárgyalás útján kísérelik meg. A szerződéssel kapcsolatos minden jogvitában a felek alávetik magukat a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

19) A megrendelés/szerződés módosítására csak írásbeli formában kerülhet sor.

20) Megrendelő a Megrendelés aláírásával, vagy e-mailben történő megrendelés visszaigazolásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és elismeri, hogy az épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékeket érintő kérdésekkel, műszaki tartalommal kapcsolatban megfelelő, és kielégítő tájékoztatást kapott, azokat megértette és elfogadta.

21) Jelen ÁSZF megtalálható a TMI Group Kft. honlapjain (http://sablak.hu/aszf/ és http://redonyneked.hu/aszf/), valamint nyomtatott formában az irodákban, megrendelő pontokon.

Siófok, 2017.07.26.
TMI Group Kft.

Kérd INGYENES helyszíni felmérésünket, tanácsadásunkat és árajánlatunkat!


Hívd most a +36 30 606 4059 telefonszámot vagy töltsd ki ajánlatkérő űrlapunkat!

Melléklet feltöltése (pdf, doc, xls, jpg)